Voorzitter

drs. J. Smit

Leden werkgeverszijde

H. Itzig Heine
mr. P.L. de Vos

Leden Centrales

E.L. Snoey
drs. R.T.B. Visser

Voorzitter en leden zijn allen formeel door de Kroon benoemd.

De AAC treedt op in een samenstelling van drie leden waaronder de voorzitter.

Wordt na een adviesaanvraag in hetzelfde geschil ook arbitrage gevraagd, dan wordt bij de behandeling van het verzoek om arbitrage het lid dat eerder bij de behandeling van de adviesaanvraag betrokken is geweest, vervangen door het andere lid.

Secretariaat

De heer mr. R. Hoekstra (secretaris)
Mevrouw mr. J. van de Kreeke (plaatsvervangend secretaris)
mw. L. van Doorn (administratief-juridisch ondersteuner)

T 070-3765746
E administratie.caopjuridisch@caop.nl