De AAC werd ingesteld bij Koninklijk Besluit van 22 mei 1984 (Staatsblad 1984 317). Haar taken worden geregeld in de artikelen 110b tot en met 118 van het Algemeen Rijksambtenarenreglement (ARAR).

De advies- en de arbitrageregeling, die heeft geleid tot het instellen van de AAC, wordt ook wel de sluitstukregeling genoemd. De sluitstukregeling is van begin af aan bedoeld om aan het slot van het arbeidsvoorwaardenoverleg bij de overheid een bijzondere procedure te realiseren, wanneer het overleg niet tot overeenstemming heeft geleid.

De commissie is gehuisvest bij en wordt ondersteund door het CAOP.